თმის დაგრძელების ფასი

 თმის დაგრძელების ფასი ყველა სალონში ინდივიდუალურია. თუ სალონს მხოლოდ ერთიდაიგივე ხარისხის თმა აქვს მაშინ ხშირ შემთხვევაში ფასი კონკრეტულია, მაგრამ თუ აქვს მრავალი არჩევანი , ამ შემთხვევაში ფასი უმეტესწილად განისაზღვრება თმის ხარისხის მიხედვით. 5* ყველაზე ხარისხიანი, ბუნებრივი,[…]